ul. kapitańska 1472-600 Świnoujście
+48 91 880 71 55+48 605 396 426HAUSORDNUNG
ul. Kapitańska 14
zachodniopomorskie
72-600 Świnoujście
+48 91 880 71 55
+48 605 396 426
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Eine E-Mail senden
Felder

* - Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem” uprzejmie informuję, iż administratorem danych osobowych przekazywanych Villi Afekt w związku z świadczeniem usług jest Grażyna Szmidla (kontakt pod numerem telefonu +48 605396426 lub adresem email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych z Państwem umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy takich jak dokonanie rezerwacji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia, w przypadku zawarcia umowy Państwa dane osobowe mogą zostać również wykorzystywane w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na mocy przepisów podatkowych, podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w takiej sytuacji będzie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia, kodeks cywilny oraz przepisy prawa podatkowego. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy, w przypadku gdy do zawarcia umowy nie doszło Państwa dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 12 miesięcy. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu email lub nr tel. jest niezbędne w celu dokonania rezerwacji w Willi Afekt.